Historie

De SparringPartner is in 2008 opgericht door Willem Roeleveld. Na succesvol geweest te zijn bij verschillende bedrijven ontstond de behoefte om meer klanten te helpen met hun bedrijfsvoering. Uit ervaring blijkt dat veel bestuurders, directeuren, managers en eigenaren te veel bezig zijn met de dagelijks gang van zaken.

Mijn verhaal

De opleiding aan de Erasmus Universiteit, waar Willem bedrijfskunde gestudeerd heeft en afgestudeerd is in de major ondernemerschap, heeft zeker bijgedragen aan het beeld dat er nog veel te verbeteren valt. Met name de invoering van de ‘organisatiegraad’ is laag bij bedrijven die groeien, gegroeid zijn of in en sterk veranderende markt opereren. Indien de interne afstemming verbeterd wordt dan stijgt de winst omdat de kosten naar beneden gaan.

Praktijk

Op de vraag: ‘Maak je wel eens tijd vrij om een naar je bedrijf te kijken en te beoordelen of het beter kan?’ is, helaas, het antwoord te vaak: ‘Nee, geen tijd voor’. Als er in het daarna volgende gesprek even tijd genomen wordt dan blijkt al snel dat er ‘punten’ zijn die om aandacht vragen. Denk daarbij aan debiteurenbeheer, slimmer inkopen, personeelszaken, kwaliteitsverbetering van de aan de klant te leveren producten en/of diensten, e.d.
Het foutenaspect speelt hierin ook een rol. Bij veel technische bedrijven is dit een percentage van de omzet. Uit diverse informatiebronnen is bekend dat dit 10 – 15% is afhankelijk van de branche.

Vanuit strategisch oogpunt en in het belang van de klanten is er samenwerking gezocht. Sinds 2012 bestaat er een samenwerking tussen De SparringPartner en ImproCon BV. Het grote voordeel van deze samenwerking voor de klanten is, dat er een achtervang is. Hierdoor zullen de activiteiten bij u als klant te allen tijde doorlopen.

Binnen ImproCon is Willem een van de specialisten op het gebied van verschillende kwaliteitsmanagementsystemen, denk daarbij aan ISO 9001:2015 en ISO 3834-2. Daarnaast wordt hij door klanten gewaardeerd om het meedenken en geven van adviezen op aangrenzende vakgebieden.