Bel ons op 06-41050804 of stuur een mail|info@de-SparringPartner.nl

Dilemma: Meer salaris betalen of ‘laten gaan”

//Dilemma: Meer salaris betalen of ‘laten gaan”

Dilemma: Meer salaris betalen of ‘laten gaan”

Hoger salaris betalen of laten gaan?

 • Dilemma; ingaan op het verzoek of laten gaan.
 • Een medewerker vraagt om een salarisverhoging van € 100,00 per maand, terwijl deze afgaand op het salarisgebouw aan zijn top zit.
 • Wat nu te doen? Het is een gewaardeerde medewerker en hij voert zijn taken goed uit en klaagt nooit. Maar de vraag kan een sneeuwbaleffect hebben waardoor ook andere medewerkers om salarisverhoging gaan vragen.
 • Stelling: indien de verhoging niet toegekend wordt dan is de kans aanwezig dat de medewerker minder gemotiveerd raakt en daardoor het dienstverband gaan beëindigen.
 • Wat is dan de consequentie: Er moet een nieuwe medewerker geworven worden.
  Welke activiteiten gaat u dan verrichten? Mogelijkheden; een beloning uitloven onder eigen medewerkers voor het aandragen van de nieuwe collega (bijv. € 100,00), een advertentie in de lokale krant (à € 250,00 plaatsing en incl. opmaak), Werving via een bureau (opslag ca. 12,5% op het loon inclusief werkgeverslasten), of zelf zoeken via de sociale media (bijv. LinkedIn).
 • Als er een of meerdere medewerker gevonden worden dan zult u of een andere collega CV’s moeten doorlezen en een gesprekken moeten inplannen en gesprekken moeten houden (minimaal 2 gesprekken; eerste is een kennismakingsgesprek en tweede gesprek om tot afstemming primaire en secondaire voorwaarden te komen). Een schatting van de tijd die nodig is om een nieuwe medewerker te vinden en te binden is 16 uur a € 100,00 (uw uurloon incl. lasten) = € 1.600,00 per week.
 • Vervolgens duurt het een periode voordat de medewerker kan beginnen en is er onderbezetting bij de uitvoering van de werkzaamheden. Om de werkzaamheden toch de ‘deur’ uit te krijgen wordt er overgewerkt. Een suggestie; 2 medewerkers 3 avonden à 4 uur à € 65,00 incl. werkgeverslasten = € 1.560,00 per week. De opzegtermijn is meestal 1 maand dus 4,3 weken x € 1.560,00 per week = € 6.708,00 per maand.
 • Daarnaast heeft de nieuwe medewerker een inwerktraject die mogelijk ca. 4 maanden duurt voordat de medewerker volledig operationeel is.
 • Met andere woorden het betalen van 12x € 100,00 + werkgeverslasten (schatting € 1.750,000 is een betere investering dan de medewerker laten gaan. Kosten advertentie = € 250,00 + selecteren en gesprekken = € 1.600,00 + € 6.708,00 is € 8.558,00.
 • Het break-evenpoint wordt na 4,89 jaar bereikt als de medewerker blijft.
 • Uit bovenstaande casus blijkt dat handelen op korte termijn een groot effect heeft op de kosten op lange termij

In deze casus zijn aannames gedaan. Tevens zijn bepaalde aspecten niet meegenomen in de berekening, te weten: het salarisniveau van de nieuwe medewerker, de lagere productiviteit in de inwerkperiode van de nieuwe medewerker, het door de nieuwe medewerker wel of niet evenaren van productiviteit van de vertrokken medewerker, etc, etc.

Reverse thinking:
Als het niet eenvoudig is om aan nieuw goed gekwalificeerd personeel te komen dan is een hoger salaris betalen wellicht een optie. Het kan functioneren als een magneet waardoor spontaan nieuwe medewerkers zich melden en u kunt de beste medewerker voor uw organisatie uitkiezen.

Geïnteresseerd? Via het contactformulier kunt u alle vragen stellen.

 

 

 

2018-02-05T22:26:17+00:00