Op deze pagina zullen op korte termijn diverse business cases te lezen zijn. 

Elke business case is opgebouwd uit de volgende delen

  • Doel(en)
  • Ondernomen acties
  • Realisatie
  • Kosten/baten

Note: Resultaten zijn situatieafhankelijk en bieden geen garanties in uw situatie.