Bel ons op 06-41050804 of stuur een mail|info@de-SparringPartner.nl

Investering in minder dan 2 maanden terugverdient.

//Investering in minder dan 2 maanden terugverdient.

Investering in minder dan 2 maanden terugverdient.

Een besparing van  € 106.200,– vs. investering van € 10.000,–

Heeft de opzet van een managementsysteem zin?

Één van onze klanten constateerde dat het winstpercentage elk jaar minder werd. Uit de analyse bleek dat er in het productieproces fouten gemaakt werden. Dit had tot gevolg dat veel materiaal weggegooid moest worden en producten moesten opnieuw gemaakt worden. Ook werd het bedrijf regelmatig geconfronteerd met klachten van klanten die erop wezen dat de producten niet aan de gestelde specificaties voldeden. Onvolkomenheden werden intern onvoldoende of in het geheel niet geconstateerd. Met deze wetenschap heeft de directie de volgende doelen geformuleerd:

  • Reduceren van de fouten in de eindproducten.
  • Verhoging van het kwaliteitsbewust zijn bij de medewerkers en daardoor het leveren van betere kwaliteit aan de klanten.
  • Aanbrengen van structuur.

Door het opzetten van een kwaliteitsmanagement systematiek en zijn de volgende concrete acties uitgevoerd:

  • Aanstelling van een operationele kwaliteitscontroleur.
  • Periodiek meten van de hoeveelheid afval.
  • Het creëren van een verbeterregister, waartoe alle medewerkers toegang hebben en zodoende gestimuleerd worden alles wat zij vinden, te melden, waarna de directie deze meldingen structureel oppakt.

Realisatie:

  • Na de implementatie van het systeem is het aantal producten dat door de klanten werd terug gestuurd, gereduceerd tot nul. Dit is een enorm voordeel.
  • De hoeveelheid afval is met circa 20% gereduceerd.
  • Het kwaliteitsbewustzijn van de medewerkers is sterk toegenomen.

Kosten/baten:

In absolute cijfers bedroeg de investering voor de opzet en implementatie van het managementsysteem ca. € 10.000,–. Het heeft geresulteerd in een besparing van € 75.000,– aan minder weggegooid materiaal. Verder is er € 31.200,– uitgespaard doordat er geen producten meer van de klanten terug gestuurd werden. De bedragen zijn op actuele informatie ingeschat en zijn excl. niet meetbare (doch aanzienlijke) imagoschade. De werkelijke besparing ligt waarschijnlijk nog hoger. Bovendien is er permanente verbeter- mentaliteit onder de medewerkers ontstaan.

NB. Bovenstaande is het resultaat van de verrichte werkzaamheden bij één specifiek bedrijf en biedt dus geen garanties voor uw situatie. Bent u nieuwsgierig wat de mogelijkheden zijn bij uw organisatie?

Vul dan snel het contactformulier in.

 

2017-11-16T15:32:35+00:00